Welkom

De internettoepassing Afvalstoffenfiches bevat voor een aantal afvalstoffen een fiche met relevante informatie. Deze informatie bestaat uit courante benamingen voor de afvalstof, bijhorende codes (EURAL, OESO/Basel, goederencode), courante verwerkingswijzen, .... Per fiche worden ook een of meerdere foto's van de afvalstof toegevoegd.

Deze informatie is algemene informatie over de afvalstof die in de meeste gevallen van toepassing is. Uitzonderlijke gevallen zullen echter niet altijd in de fiches terug te vinden zijn. Hiervoor neemt u best contact op met de OVAM.

Op dit moment is het aantal beschikbare fiches beperkt. Zodra nieuwe fiches klaar zijn zullen zij worden toegevoegd.

Voor vragen of commentaar over deze fiches kan u steeds contact opnemen met de OVAM.

Contactgegevens

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Tel: 015 284 284
Fax: 015 434 403
E-mail: handhaving@ovam.be